Спеціальні можливості

Первинна медична допомога

Первинна медична допомога

 

СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

Долчук Наталія Богданівна

Прийом: в кабінеті №1 на 1 поверсі поліклінічного відділення.

Тел.: (0342) 52-82-10

Лікар-терапевт вищої категорії, заступник головного лікаря з поліклінічної роботи.
Стаж роботи: 26 років.
Кількість декларацій: 633.

Графік прийому: пн 10:00 -13:00 год., вт 14:00 -17:00 год. ср: 14:00 -17:00 год., чт: 10:00 -13:00 год., пт: 14:00 - 17:00 год.

Шпільчак Уляна Романівна

Прийом: в кабінеті №42 на 1 поверсі поліклінічного відділення.

Тел.: (0342) 52-81-21

Лікар загальної практики - сімейний лікар другої кваліфікаційної категорії. Національний тренер з ефективного консультування з питань вакцинації UNICEF. Тренер з ефективного консультування вагітних жінок.
Стаж роботи: 11 років.
Кількість декларацій: 1820.

Графік прийому: пн ср пт 08:30 -13:00 год.

Шемрай Світлана Богданівна

Прийом: в кабінеті №42 на 1 поверсі поліклінічного відділення.

Тел.: (0342) 52-81-21

Лікар загальної практики - сімейний лікар. Паралельно працює лікарем-педіатром у виїзному відділені Івано-Франківського обласного центру паліативної допомоги.
Стаж роботи: 13 років.

Графік прийому: пн ср пт 13:00 -18:00 год.

Умови надання послуги: амбулаторно, за місцем проживання (перебування) пацієнта, або з використанням засобів телекомунікації/ телемедичних систем.

Підстави надання послуг: декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Перелік лабораторних та інструментальних діагностичних досліджень, що здійснюються у межах медичних послуг з надання первинної медичної допомоги:

1. Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою.
2. Загальний аналіз сечі.
3. Глюкоза крові.
4. Загальний холестерин.
5. Вимірювання артеріального тиску.
6. Електрокардіограма.
7. Вимірювання ваги, зросту, окружності талії.
8. Швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити.

Первинну медичну допомогу надають лікарі за спеціальністю терапія та загальна практика – сімейна медицина. Допомога надається в кабінетах поліклініки № 1, №8, №42. Невідкладна медична допомога надається цілодобово лікарями відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги (1 поверх хірургічного корпусу).

Обсяг послуги:

1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.

3. Динамічне спостереження за пацієнтами із діагностованими хронічними захворюваннями (супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами), що включає комплекс діагностичних та лікувальних втручань, які передбачені галузевими стандартами.

4. Надання невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, якщо такий розлад стався під час прийому пацієнта лікарем з надання ПМД та якщо пацієнт не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

5. Направлення відповідно до медичних показань пацієнтів, які не потребують екстреної медичної допомоги, для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

6. Взаємодія з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта.

7. Проведення обов’язкових медичних втручань щодо пацієнтів з наявними факторами ризику розвитку окремих захворювань.

8. Проведення профілактичних втручань, що включає: вакцинацію відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень; підготовлення та надсилання повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, НППІ; проведення епідеміологічних обстежень поодиноких випадків інфекційних хвороб.

9. Надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або зменшення звичок і поведінки, що становлять ризик для здоров’я (тютюнокуріння, вживання алкоголю, інших психоактивних речовин, нездорове харчування, недостатня фізична активність тощо) та формування навичок здорового способу життя.

10. Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та (у разі потреби) направлення до лікаря акушера-гінеколога закладу вторинної медичної допомоги.

11. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.

12. Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію із забезпечення медичних, психологічних тощо потреб пацієнта.

13. Направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм паліативної допомоги в обсязі, що виходить за межі ПМД.

14. Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних
засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.

15. Ведення первинної облікової документації, оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.

16.Виписування електронного рецепта.

17. Взаємодія з соціальними службами для пацієнтів, соціальні умови життя яких впливають на здоров’я.

18. Взаємодія із суб’єктами системи громадського здоров’я.

 

СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

Долчук Наталія Богданівна

Прийом: в кабінеті №1 на 1 поверсі поліклінічного відділення.

Тел.: (0342) 52-82-10

Лікар-терапевт вищої категорії, заступник головного лікаря з поліклінічної роботи.
Стаж роботи: 26 років.
Кількість декларацій: 633.

Графік прийому: пн 10:00 -13:00 год., вт 14:00 -17:00 год. ср: 14:00 -17:00 год., чт: 10:00 -13:00 год., пт: 14:00 - 17:00 год.

Шпільчак Уляна Романівна

Прийом: в кабінеті №42 на 1 поверсі поліклінічного відділення.

Тел.: (0342) 52-81-21

Лікар загальної практики - сімейний лікар другої кваліфікаційної категорії. Національний тренер з ефективного консультування з питань вакцинації UNICEF. Тренер з ефективного консультування вагітних жінок.
Стаж роботи: 11 років.
Кількість декларацій: 1820.

Графік прийому: пн - пт 08:30 -16:40 год.

Умови надання послуги: амбулаторно, за місцем проживання (перебування) пацієнта, або з використанням засобів телекомунікації/ телемедичних систем.

Підстави надання послуг: декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Перелік лабораторних та інструментальних діагностичних досліджень, що здійснюються у межах медичних послуг з надання первинної медичної допомоги:

1. Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою.
2. Загальний аналіз сечі.
3. Глюкоза крові.
4. Загальний холестерин.
5. Вимірювання артеріального тиску.
6. Електрокардіограма.
7. Вимірювання ваги, зросту, окружності талії.
8. Швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити.

Первинну медичну допомогу надають лікарі за спеціальністю терапія та загальна практика – сімейна медицина. Допомога надається в кабінетах поліклініки № 1, №8, №42. Невідкладна медична допомога надається цілодобово лікарями відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги (1 поверх хірургічного корпусу).

Обсяг послуги:

1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із
використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних
досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених
хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.

3. Динамічне спостереження за пацієнтами із діагностованими
хронічними захворюваннями (супровід пацієнтів із хронічними
захворюваннями та станами), що включає комплекс діагностичних та лікувальних втручань, які передбачені галузевими стандартами.

4. Надання невідкладної медичної допомоги у разі
розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, якщо такий розлад стався під час прийому пацієнта лікарем з надання ПМД та якщо пацієнт не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

5. Направлення відповідно до медичних показань пацієнтів, які не потребують екстреної медичної допомоги, для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

6. Взаємодія з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного
діагностування та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта.

7. Проведення обов’язкових медичних втручань щодо пацієнтів з наявними факторами ризику розвитку окремих захворювань.

8. Проведення профілактичних втручань, що включає: вакцинацію відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень; підготовлення та надсилання повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, НППІ; проведення епідеміологічних обстежень поодиноких випадків інфекційних хвороб.

9. Надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або зменшення звичок і поведінки, що становлять ризик для здоров’я (тютюнокуріння, вживання алкоголю, інших психоактивних речовин, нездорове харчування, недостатня фізична активність тощо) та формування навичок здорового способу життя.

10. Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та (у разі потреби) направлення до лікаря акушера-гінеколога закладу вторинної медичної допомоги.

11. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.

12. Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію із забезпечення медичних, психологічних тощо потреб пацієнта.

13. Направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для
надання їм паліативної допомоги в обсязі, що виходить за межі ПМД.

14. Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних
засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.

15. Ведення первинної облікової документації, оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.

16.Виписування електронного рецепта.

17. Взаємодія з соціальними службами для пацієнтів, соціальні
умови життя яких впливають на здоров’я.

18. Взаємодія із суб’єктами системи громадського здоров’я.

(095) 303-42-42

Моб. номер Vodafone

(097) 303-42-42

Моб. номер Kyivstar

103

безкоштовно зі стаціонарних та мобільних

Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91

Адреса лікарні

logo

КОНТАКТИ

(095) 303-42-42

Моб. номер Vodafone

(097) 303-42-42

Моб. номер Kyivstar

103

безкоштовно зі стаціонарних та мобільних

Івано-Франківськ,
вул. Федьковича, 91

Адреса лікарні

© 2023 КНП ОКЛ

МЕНЮ