Спеціальні можливості

Інформаційна довідка

Інформаційна довідка

inform.jpg

Звіт 20Ф 2022 р. 12 місяців.

Комунальне некомерційне підприємство «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради», заклад вищої акредитаційної категорії, надає висококваліфіковану, спеціалізовану стаціонарну і консультативну медичну допомогу за 36 спеціальностями. Заснована в 1949 році, обслуговує 1 млн. 100 тис дорослого населення області, є базовою координаційною установою щодо впровадження і розвитку передових медичних технологій, інновацій в управлінні, науково-практичною базою для кафедр медичного університету та медичного коледжу. 

Медичний заклад працює в режимі 24/7 і забезпечує спеціалізовану медичну допомогу для населення області. Створене сучасне відділення невідкладної ( екстреної) медичної допомоги з ліжками реанімації та інтенсивної терапії.

КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» є найбільшим в області надавачем медичних послуг та тісно співпрацює з Національною службою здоров’я України по підписанню договорів на медичне обслуговування населення. 2023 року обслуговування здійснюється за  24 – ма напрямками,  в т.ч.  медична допомога при гострих мозкових інсультах, лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу та перитонеального діалізу  в амбулаторних умовах; лікування та супровід дорослих і дітей з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах, хірургія 1-го дня, медична реабілітація в амбулаторних та стаціонарних умовах, ендоскопічні методи досліджень – фіброгастродуоденоскопія, бронхоскопія, цистоскопія, гістероскопія.

Працює центр первинної медичної допомоги. 

В стаціонарі розгорнуто 740 ліжок. Функціонують 27 спеціалізовані стаціонарні відділення, які представлені ліжками хірургічного профілю:  кардіохірургічний, ортопедичний , травматологічний, нейрохірургічний, нейрохірургії хребта та спинного мозку, проктологічний,  урологічний, офтальмологічний, отоларингологічний, а також судинної, торакальної та щелепно – лицевої хірургії та  опікової травми. Терапевтичний профіль представлений ліжками – алергологічні, пульмонологічні, гастроентерологічні, нефрологічні, імунологічні, ендокринологічні, неврологічні, ревматологічні, кардіологічні, гематологічні, реабілітаційні та паліативні. Створені сучасні спеціалізовані центри: 

- Центр нефрології, діалізу та трансплантології;  Центр діагностики та лікування бронхолегеневих захворювань, клінічної  імунології та алергології; Центр  фізичної та реабілітаційної медицини; Центр ендоскопії; Центр діагностики неврологічної патології; Центр спортивної медицини та реабілітації. 

Щороку стаціонарну допомогу отримують близько 27 тис. пацієнтів, проводиться більше як 16 тис.операцій, з них майже 10 тис. за допомогою міні інвазивних технологій.

В обласній консультативній поліклініці ведеться прийом по 36 спеціальностях, потужністю 362 відвідувань в день, щорічно приймається більше 200 тис. пацієнтів. 

Заклад працює на підставі таких документів:

- Статуту КНП «Обласної клінічної лікарні Івано-Франківської обласної ради», який затверджений рішенням обласної Ради від 20.09.2019 року за №1227-30/2019 та пройшов  державну реєстрацію 30.10.2019р. (номер запису 1 119 145 0000 016928);

- Ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики – Реєстраційне досьє від 22.01.2020 №293/Л. Рішення про видачу Ліцензії від 24.02.2020 №519. 

-  Акредитаційного сертифікату про вищу категорію закладу охорони здоров’я (серія МЗ, №0154510), виданого Головною акредитаційною комісією при МОЗ України на термін з 12.10.2021р. до 11.10.2024р., реєстраційний номер 11905;

  - Сертифікату на систему управління якістю, зареєстрований у Реєстрі ООВ «Орган сертифікації «Центр сертифікації матеріалів та виробів» №UA.МQ.048-296-20 від 04 лютого 2021 року, дійсний до 03 лютого 2024 року. Цим сертифікатом посвідчується, що система управління якістю обласної клінічної лікарні відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015. 

Система надання медичної допомоги передбачає постійну адаптацію менеджменту КНП «ОКЛ ІФ ОР»  до нових умов, як внутрішніх, так і зовнішніх, спрямованих на дотримання правил та процедур, визнаних міжнародною спільнотою, та на якість послуг, безпеку праці та охорону навколишнього середовища.

Обласна клінічна лікарня нараховує 1705 працівників, з яких 508 лікарі, 702 середніх медичних працівників, 172 осіб молодшого медичного, 297 особи господарського та іншого персоналу. 80% - лікарі вищої та першої кваліфікаційної категорії, 16 лікарів мають звання “Заслужений лікар України”, 40 практикуючих лікарів - кандидати медичних наук.

В лікарні застосовуються сучасні медичні технології. Зокрема, у відділенні ендопротезування та реконструктивної ортопедії  проводяться операції з  використання малоінвазивних технологій, операції імплантації штучних кульшових  та колінних суглобів. Понад 1 тис. операцій в рік на органах гепато-біліарної зони проводиться у відділенні малоінвазивної хірургії та центрі ендоскопії. 

У відділенні нейрохірургії проводять  унікальні операції з видалення пухлин головного мозку. Відтепер Івано-Франківськ серед небагатьох обласних центрів, де пацієнтів оперують за методом інтраопераційного нейрофізіологічного моніторингу (ІОНМ). 

У відділенні торакальної хірургії  проводяться реконструктивні операції на трахеях та бронхах, освоєно методику оперативного втручання при раку стравоходу, проводиться  аксілярні відеоасестовані мініторакотомії при  бульозному ураженні легень. У відділенні гастрохірургії  проводяться оперативні втручання при декомпенсованому стенозі виходу із шлунку виразкової етіології, панкреатитах за допомогою УЗ сканера. 

Стрімкого розвитку набуває кардіохірургія: на операційному ангіографіна новому рівні проводяться  оперативні втручання на магістральних судинах,  встановлення кардіостимуляторів, проведення коронарографій, стентування та емболізації судин. 

Нейрохірургія хребта та спинного мозку проводить лікування травм  та дегенеративних захворювань грудної клітки, поперекового та шийного відділу хребта за допомогою пункційної вертебропластики цементами високої щільності, а також використовуються системи для транспедикулярної фіксації та міжтілового корпородезу. 

У рентгенологічномувідділенні використовується комп’ютерниий томограф в режимі 24/7, що забезпечують цілодобову службу ( понад 6 тис. пацієнтів області щороку). Використання апарату з електронно-оптичним перетворювачем дає можливість під рентгенологічним контролем проводити близько 3 тисяч операцій на рік: екстракція конкрементів холедоха, імплантація кардіостимуляторів, видалення інородних тіл, інтраопераційна холангіографія. 

Використання найсучаснішої ультразвукової техніки дозволяє проводити до 2000 малоінвазивних оперативних втручань під сонографічним контролем,  пункції псевдокист підшлункової залози, кист печінки, розкриття абсцесів черевної порожнини, через шкірне дренування поза- та внутріпечінкових жовчевих шляхів, через шкірні нефротомії.

В клініко-діагностичній лабораторії запроваджено 270 методик. В рік проводиться до 800 тис.  досліджень. Застосовуються  методики для визначення глюкозильованого гемоглобіну, агрегації тромбоцитів, дослідження ліпідного обміну,  мікроальбумінурії, моноклональних антитіл, проводяться цитохімічні  дослідження. Працює на повну потужність лабораторія полімеразно-ланцюгової реакції.  В основному використовуються автоматичні аналізатори лабораторних показників, що виключає вплив людського фактору.

З 2022 року в Центрі нефрології, діалізу та трансплантології проводять забір та трансплантації внутрішніх органів.

В Центрі спортивної медицини та реабілітації проводиться  медична реабілітація для дорослих та дітей з ураженням опорно-рухового апарату та нервової системи за індивідуальним реабілітаційним планом в амбулаторних умовах, а також   поглиблене медичне обстеження населення, яке займається фізичною культурою та спортом, диспансеризація спортсменів, профілактика спортивного травмування та патологічних станів.

inform.jpg

Звіт 20Ф 2022 р. 12 місяців.

Комунальне некомерційне підприємство «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради», заклад вищої акредитаційної категорії, надає висококваліфіковану, спеціалізовану стаціонарну і консультативну медичну допомогу за 36 спеціальностями. Заснована в 1949 році, обслуговує 1 млн. 100 тис дорослого населення області, є базовою координаційною установою щодо впровадження і розвитку передових медичних технологій, інновацій в управлінні, науково-практичною базою для кафедр медичного університету та медичного коледжу. 

Медичний заклад працює в режимі 24/7 і забезпечує спеціалізовану медичну допомогу для населення області. Створене сучасне відділення невідкладної ( екстреної) медичної допомоги з ліжками реанімації та інтенсивної терапії.

КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» є найбільшим в області надавачем медичних послуг та тісно співпрацює з Національною службою здоров’я України по підписанню договорів на медичне обслуговування населення. 2023 року обслуговування здійснюється за  24 – ма напрямками,  в т.ч.  медична допомога при гострих мозкових інсультах, лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу та перитонеального діалізу  в амбулаторних умовах; лікування та супровід дорослих і дітей з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах, хірургія 1-го дня, медична реабілітація в амбулаторних та стаціонарних умовах, ендоскопічні методи досліджень – фіброгастродуоденоскопія, бронхоскопія, цистоскопія, гістероскопія.

Працює центр первинної медичної допомоги. 

В стаціонарі розгорнуто 740 ліжок. Функціонують 27 спеціалізовані стаціонарні відділення, які представлені ліжками хірургічного профілю:  кардіохірургічний, ортопедичний , травматологічний, нейрохірургічний, нейрохірургії хребта та спинного мозку, проктологічний,  урологічний, офтальмологічний, отоларингологічний, а також судинної, торакальної та щелепно – лицевої хірургії та  опікової травми. Терапевтичний профіль представлений ліжками – алергологічні, пульмонологічні, гастроентерологічні, нефрологічні, імунологічні, ендокринологічні, неврологічні, ревматологічні, кардіологічні, гематологічні, реабілітаційні та паліативні. Створені сучасні спеціалізовані центри: 

- Центр нефрології, діалізу та трансплантології;  Центр діагностики та лікування бронхолегеневих захворювань, клінічної  імунології та алергології; Центр  фізичної та реабілітаційної медицини; Центр ендоскопії; Центр діагностики неврологічної патології; Центр спортивної медицини та реабілітації. 

Щороку стаціонарну допомогу отримують близько 27 тис. пацієнтів, проводиться більше як 16 тис.операцій, з них майже 10 тис. за допомогою міні інвазивних технологій.

В обласній консультативній поліклініці ведеться прийом по 36 спеціальностях, потужністю 362 відвідувань в день, щорічно приймається більше 200 тис. пацієнтів. 

Заклад працює на підставі таких документів:

- Статуту КНП «Обласної клінічної лікарні Івано-Франківської обласної ради», який затверджений рішенням обласної Ради від 20.09.2019 року за №1227-30/2019 та пройшов  державну реєстрацію 30.10.2019р. (номер запису 1 119 145 0000 016928);

- Ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики – Реєстраційне досьє від 22.01.2020 №293/Л. Рішення про видачу Ліцензії від 24.02.2020 №519. 

-  Акредитаційного сертифікату про вищу категорію закладу охорони здоров’я (серія МЗ, №0154510), виданого Головною акредитаційною комісією при МОЗ України на термін з 12.10.2021р. до 11.10.2024р., реєстраційний номер 11905;

  - Сертифікату на систему управління якістю, зареєстрований у Реєстрі ООВ «Орган сертифікації «Центр сертифікації матеріалів та виробів» №UA.МQ.048-296-20 від 04 лютого 2021 року, дійсний до 03 лютого 2024 року. Цим сертифікатом посвідчується, що система управління якістю обласної клінічної лікарні відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015. 

Система надання медичної допомоги передбачає постійну адаптацію менеджменту КНП «ОКЛ ІФ ОР»  до нових умов, як внутрішніх, так і зовнішніх, спрямованих на дотримання правил та процедур, визнаних міжнародною спільнотою, та на якість послуг, безпеку праці та охорону навколишнього середовища.

Обласна клінічна лікарня нараховує 1705 працівників, з яких 508 лікарі, 702 середніх медичних працівників, 172 осіб молодшого медичного, 297 особи господарського та іншого персоналу. 80% - лікарі вищої та першої кваліфікаційної категорії, 16 лікарів мають звання “Заслужений лікар України”, 40 практикуючих лікарів - кандидати медичних наук.

В лікарні застосовуються сучасні медичні технології. Зокрема, у відділенні ендопротезування та реконструктивної ортопедії  проводяться операції з  використання малоінвазивних технологій, операції імплантації штучних кульшових  та колінних суглобів. Понад 1 тис. операцій в рік на органах гепато-біліарної зони проводиться у відділенні малоінвазивної хірургії та центрі ендоскопії. 

У відділенні нейрохірургії проводять  унікальні операції з видалення пухлин головного мозку. Відтепер Івано-Франківськ серед небагатьох обласних центрів, де пацієнтів оперують за методом інтраопераційного нейрофізіологічного моніторингу (ІОНМ). 

У відділенні торакальної хірургії  проводяться реконструктивні операції на трахеях та бронхах, освоєно методику оперативного втручання при раку стравоходу, проводиться  аксілярні відеоасестовані мініторакотомії при  бульозному ураженні легень. У відділенні гастрохірургії  проводяться оперативні втручання при декомпенсованому стенозі виходу із шлунку виразкової етіології, панкреатитах за допомогою УЗ сканера. 

Стрімкого розвитку набуває кардіохірургія: на операційному ангіографіна новому рівні проводяться  оперативні втручання на магістральних судинах,  встановлення кардіостимуляторів, проведення коронарографій, стентування та емболізації судин. 

Нейрохірургія хребта та спинного мозку проводить лікування травм  та дегенеративних захворювань грудної клітки, поперекового та шийного відділу хребта за допомогою пункційної вертебропластики цементами високої щільності, а також використовуються системи для транспедикулярної фіксації та міжтілового корпородезу. 

У рентгенологічномувідділенні використовується комп’ютерниий томограф в режимі 24/7, що забезпечують цілодобову службу ( понад 6 тис. пацієнтів області щороку). Використання апарату з електронно-оптичним перетворювачем дає можливість під рентгенологічним контролем проводити близько 3 тисяч операцій на рік: екстракція конкрементів холедоха, імплантація кардіостимуляторів, видалення інородних тіл, інтраопераційна холангіографія. 

Використання найсучаснішої ультразвукової техніки дозволяє проводити до 2000 малоінвазивних оперативних втручань під сонографічним контролем,  пункції псевдокист підшлункової залози, кист печінки, розкриття абсцесів черевної порожнини, через шкірне дренування поза- та внутріпечінкових жовчевих шляхів, через шкірні нефротомії.

В клініко-діагностичній лабораторії запроваджено 270 методик. В рік проводиться до 800 тис.  досліджень. Застосовуються  методики для визначення глюкозильованого гемоглобіну, агрегації тромбоцитів, дослідження ліпідного обміну,  мікроальбумінурії, моноклональних антитіл, проводяться цитохімічні  дослідження. Працює на повну потужність лабораторія полімеразно-ланцюгової реакції.  В основному використовуються автоматичні аналізатори лабораторних показників, що виключає вплив людського фактору.

З 2022 року в Центрі нефрології, діалізу та трансплантології проводять забір та трансплантації внутрішніх органів.

В Центрі спортивної медицини та реабілітації проводиться  медична реабілітація для дорослих та дітей з ураженням опорно-рухового апарату та нервової системи за індивідуальним реабілітаційним планом в амбулаторних умовах, а також   поглиблене медичне обстеження населення, яке займається фізичною культурою та спортом, диспансеризація спортсменів, профілактика спортивного травмування та патологічних станів.

(095) 303-42-42

Моб. номер Vodafone

(097) 303-42-42

Моб. номер Kyivstar

103

безкоштовно зі стаціонарних та мобільних

Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91

Адреса лікарні

КОНТАКТИ

(095) 303-42-42

Моб. номер Vodafone

(097) 303-42-42

Моб. номер Kyivstar

103

безкоштовно зі стаціонарних та мобільних

Івано-Франківськ,
вул. Федьковича, 91

Адреса лікарні

© 2023 КНП ОКЛ

МЕНЮ